terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Día de Acción Global contra o racismo e polos dereitos d@s migrantes, refuxiad@s e desprazad@s - 18 de Decembo de 2011

18 de Decembo - Día de Acción Global contra o racismo e polos dereitos d@s migrantes, refuxiad@s e desprazad@s.

Durante o Foro Social Mundial de Dakar (2011) ratificouse a ideia lanzada en Quito durante o Foro Mundial das migracións (2010) de realizar unha xornada de acción global o 18 de decembro de 2011 contra o racismo e polos dereitos de l@s migrantes, refuxiades e desprazades.

Moitas organizacións de diferentes países xa a están construíndo. Cada país, rexión ou cidade está decidindo autonomamente a iniciativa que realizará: unha manifestación para esixir a regularización dos millóns de indocumentados que poboan o mundo, un acto para recordar a @s migrantes asasinados nas fronteiras ou por defender os seus dereitos, unha conferencia sobre a liberdade de circulación, unha festa antirracista.

Sabemos que é difícil realizar unha iniciativa a nivel mundial pero, máis que nunca, estamos convencidos que a situación actual requíreo. Os Estados, as potencias económicas e as estruturas políticas, alleas á vida cotiá das mulleres e dos homes imponnos arbitrariamente as súas propias decisións coa forza da violencia. É o caso dos programas de desprazamento, deportación e "deslocalización humana"; das dificultades que teñen que enfrontar os traballadores, as traballadoras e as súas familias durante o camiño migratorio e os infinitos obstáculos contra o dereito de decidir o país no cal emigrar.

Eles son internacionais, o noso movemento ten que selo cada vez máis.

É por iso que aquilo que unirá todas e cada unha destas actividades será a vontade de reafirmar o dereito de migrar, o dereito de establecerse no lugar que se elixa e o dereito de non ser desprazado forzadamente do propio territorio.

Este soño pode volverse realidade soamente se seremos muit@s e se o realizaremos xunt@s. A xornada do 18 quere ser un espazo a disposición de todas aquelas organizacións e redes que cotidianamente loitan polos dereitos de @s migrantes, refuxiades e desprazades.

Por iso, invitamos a todas as agrupacións e asociacións laicas e relixiosas, aos sindicatos e grupos políticos, á sociedade civil en xeral a construír xunt@s esta iniciativa.

Porque un movemento de loita mundial dos migrantes, refuxiad@s e desprazad@s é posible!

E a proxima cita é o 18 de Decembro de 2011.

Se queres contactarnos escribe a: info@globalmigrantsaction.org

Web Oficial da Acción Global:
http://globalmigrantsaction.org/

Web Oficial do Foro Social Mundial:
http://www.forumsocialmundial.org.br/

Web Oficial do Foro Social Galego:
http://forosocialgalego.org/

Blogue Ofical do Foro Social de Ferrol Terra:
http://forosocialdeferrolterra.blogspot.com/

Documentos de Moito interese:

|||||||||||||||||||||||

Enlace relacionado:

Foro Social de Ferrol Terra - Consello Local: Día de Acción Global contra o racismo e polos dereitos d@s migrantes, refuxiad@s e desprazad@s - 18 de Decembo de 2011

|||||||||||||||||||||||

Nenhum comentário:

Postar um comentário